Zásahy 7.2022

3.7. Jednotka povolána k požáru pergoly v Lipníku nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

18.7. Jednotka vyjela k požáru kombajnu v Tupci. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3.  Fotky zde. Místo události.

24.7. Jednotce ohlášen požár pole u obce Buk. Po dojezdu na místo události se členové zapojili do manipulace s útočným proudem HZS Přerov a následně jeho úklidu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

Ani ne hodinu po návratu z Buku byl vyhlášen poplach k požáru lesa v k.ú. Veselíčko. Výjezd s vozidlem CAS K25 T 815 v počtu 1+5. Po dojezdu na místo události se jednotka zapojila do hašení vytvořením jednoho proudu D25. Následně prováděla rozkopání a prolévání jednotlivých částí požářiště. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravu vody z lomu Výkleky. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

25.7. Jednotce vyhlášen poplach k požáru ve Vojenském újezdu Libavá – Kozlov (nedaleko Staměřic). Po dojezdu na místo události VZ uloženo, aby jsme provedli rychlý požární útok na šířící se frontu požáru směrem k hřebeni kopce. Rozvinuli jsme dopravní vedení o 3 ks B75 a následně útočné proudy – C52 a D25 od rozdělovače. Dalšímu šíření požáru se nám podařilo zabránit. Následně jsme prováděli rozkopání a dohašení porostu za frontou požáru (pařezy, nízká kosodřevina a stromy – jehličnany). Cisterna sloužila jako zdroj tlakové vody a byli jsme doplňováni pomoci CAS. Ke zvýšení hasebního účinku jsme použili smáčedlo ve formě kartuší . Po uhašení přiděleného sektoru jsme se přesunuli do prostoru oplocenky (k proudům od cisterny HZS Olomouc) a prováděli hašení a likvidaci ohnisek v prostoru 1/2 oplocenky za pomocí proudu D25 a C52. Na rozhrabání opět použity motykosekery, krumpáče a kopáče. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravu vody z lomu Výkleky. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

30.7. Jednotce vyhlášen poplach na sraženou osobu v kolejišti v k.ú. Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo události proveden průzkum a zjištěno, že se jedná o zraněnou ženu zachycenou vlakem – v tu dobu v péči ZZS OLK. Po stabilizaci zraněné a jejím přeložení na vakuovou matraci byla transportována, ve spolupráci s kolegy z HZS SŽ Přerov a HZS Lipník, ze svažitého náspu do sanitního vozidla.. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

31.7. Na žádost občanů bytového domu v Oseku jsme vyjeli k likvidaci vosího hnízda. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o sršně, kteří si vytvořili hnízdo v EPS fasády obytného domu. Na likvidaci jsme použili hasící přístroj na vosy a sršně a následně jsme ještě vchod do hnízda posypali Biotollem. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+2. Fotky zde. Místo události.

Přímý odkaz na tento článek: https://sdhosek.cz/zasahy-7-2022/