Zásahy 5.-12.2023

30.5. jsme zasahovali u dopravní nehody osobního automobilu v Oseku n/B. Zraněny byly 2 osoby. Asistovali jsme při úniku provozních kapalin a úklidu trosek vozidla a řízení kyvadlové dopravy. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

10.6. Jednotka provedla, na žádost starosty obce, protlak přípojky kanalizace několika domů. Provedeno pomocí hadice „C52“ a zařízení krtek. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3.  Fotky zde. Místo události.

25.6. bylo nahlášeno na operační středisko zlomení velké větvě ovocného stromu na betonové víko studny. Po konzultaci s majiteli pozemku a vzhledem ke stavu zbývající části stromu, bylo rozhodnuto o pokácení celého stromu. Za použití osobních ochranných pomůcek specialista pilař začal postupně opatrně odstraňovat horní větvě a zbytek jednotky je uklízel na hromadu. V okolí stromu byl plot a další menší ovocné stromy, na které bylo nutné dávat při kácení pozor. Technika: DA MAN 1+5, Fotky zde. Místo události.

11.7. Na žádost KOPIS jednotka vyjela na požár dopravního prostředku v obci Oldřichov. Před příjezdem na místo události na místě již zasahovala jednotka HZS Lipník n/B. Jednalo se o požár traktoru na soukromém pozemku. Velitel zásahu si naši jednotku ponechal v záloze na místě zásahu. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3.  Místo události.

14.7. Na žádost KOPIS jednotka vyjela k požáru dopravní prostředky na D35. Před příjezdem na místě události zasahovaly jednotky HZS Lipník n/B, HZS Hranice a SDH Lipník n/B. Jednalo se o technickou závadu v motorové části nákladního vozidla. Na místě jednotka byla jako záloha. Poté se vrátila zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Místo události.

15.7. jsme byli povoláni k požáru lesa ve Veselíčku. Po příjezdu na místo zásahu jsem pomocí ručních hasících přístrojů rozhrabovali spáleniště a prolévali vodou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde.

25.7. jsme zasahovali v Oldřichově, kde se prohnala vichřice s krupobitím. Prováděli jsme provizorní zakrytí a opravy několika střech v obci. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2, DA MAN 1+2. Fotky zde. Místo události 1 , místo události 2, místo události 3.

9.8.  byla jednotce ohlášena srážka dvou OA na silnici z Oseku nad Bečvou do Oldřichova. Po dojezdu na místo zásahu bylo VZ určeno, aby jednotka provedla odpojení akumulátoru a zabezpečení havarovaných vozidel proti požáru. Dva členové se věnovali poskytování první pomoci zraněným osobám (transport na vakuovou matraci a do sanitního vozidla). Jeden z členů určen k řízení dopravy ze strany od Oldřichova. Poté pomocí navijáku z CAS K25 vozidlo Škoda Fabia vytaženo na hranu komunikace k dalšímu transportu odtahovou službou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

18.8. jsme za použití včelařského obleku a spreje na likvidaci bodavého hmyzu jsme provedli likvidaci sršního hnízda na hůře rekreačního objektu u Oseckého jezu. Technika: DA MAN 1+2. Fotky zde. Místo události.

27.8. se přes ČR prohnali silné bouřky, které zanechali mnoho škod i v našem okolí. Od rána jsme zasahovali na cyklostezkách, kde jsme odstraňovali popadané stromy a větve. Následně jsme zasahovali u nahlášených škod na majetku v obci. Většinou se jednalo o poškození střech. K jedné poškozené střeše jsme byli povoláni i do Prosenic, kde jsme za pomocí lezecké výstroje provedli její opravu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3, DA MAN 1+3. Fotky zde. Místo události 1 , místo události 2, místo události 3, místo události 4, místo události 5, místo události 6.

4.9. Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu za obcí Radvanice. Po dojezdu na místo proveden průzkum – vozidlo na střeše, mimo komunikaci. Řidička, po dojezdu jednotky, byla z vozidla venku. Na místě dopravní policie. Po dojezdu jednotky z CHS Přerov provedeno zajištění vozidla proti požáru a odpojen akumulátor. Po zaměření nehody byl automobil převrácen zpět na kola a připraven na vytažení z příkopy. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Místo události.

18.9. vyjela jednotka k požáru lepenky (balíků lisovaného papíru) do skladu v Lipník nad Bečvou. Po dojezdu na místo zásahu jsme rozvinuli jeden C 52 útočný proud k hašení balíků lisovaných kartonů. Použito i jednoduché ženijní nářadí – kopáče a trhací hák. Následně asistence při nakládání uhašeného materiálu do speciálních kontejnerů (hašení a stahování materiálu z vidlí vysokozdvižného vozíku). Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

24.10. byla jednotka povolána k DN OA u obce Buk. Po příjezdu na místo již byla na místě jednotka HZS Přerov. Havarované vozidlo se nacházelo na střeše mimo komunikaci. Nedošlo k žádnému zranění. Z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, ani nebylo nijak vážněji poškozeno, takže nebylo nutné provádět žádná opatření. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

21.12.  jednotka vyjela k nahlášenému požáru kamionu na D1. Po příjezdu na místo již byla na místě jednotka HZS Lipník. Na žádost VZ jsme zůstali na místě zásahu kde jsme byli jako záloha s hasební vodou. Po ochlazení přehřátých brzd na nákladním vozidle jednotkou HZS Lipník nás VZ odeslal zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://sdhosek.cz/zasahy-5-12-2023/