Kontaktní údaje

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sbor dobrovolných hasičů

751 22 Osek nad Bečvou

osectihasici@seznam.cz 

 

Starosta:   Hluší Václav          tel. 608085061 

Velitel:      Buryánek Radek   tel. 774136609

Přímý odkaz na tento článek: https://sdhosek.cz/kontakty/