Ples 2020

Jak je již tradicí, i letos jsme zahajovali plesovou sezónu tradičním hasičkým plesem s kapelou ProfiL. Všem návštěvníkům děkujeme za projevenou přízeň.

Fotky zde.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/ples-2020/

Pozvánka na ples 2020

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozvanka-na-ples-2020/

VVH 2019

V neděli 5.1.2020 proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada SDH Osek nad Bečvou. Se svými zprávami vystoupili představitelé sboru a seznámili členskou základnu s proběhlými událostmi za rok 2019 na poli zásahové, společensko-kulturní i sportovní činnosti. Součástí byla i neméně důležitá zpráva ekonomická a revizní. V družné atmosféře se následně diskutovalo až do pozdních hodin a při této příležitosti se zapila nedávno narozená dcera Vanesa jednoho z našich členů Michala Stavárka – gratulujeme :-). Poděkování patří i děvčatům ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou za skvělou stravu připravenou na odpolední část schůze.

Prezentace z VVH zde.

Fotky zde.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/vvh-2019/

PF2020

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pf2020/

Požár střechy ve Veselíčku

Dnes po obědě byl nahlášen požár střechy RD ve Veselíčku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo naštěstí jen k lehkému zahoření podbití střechy. Vyjeli jsme v počtu 1+4 vozidlem CAS K 25 T815.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozar-strechy-ve-veselicku/

Požár kravína ve Staměřicích

Včera jsme vyjížděli k nahlášenému požáru kravína ve staměřicích. Vyjeli jsme v počtu 1+4 vozidlem CAS K 25 T815.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozar-kravina-ve-stamericich/

Jadran 2019

   Ve dnech 23. – 25.10. a následně s přesahem do 28.10.2019 se uskutečnilo součinnostní cvičení ORP Přerov zaměřeného na protipovodňovou ochranu a následnou sanaci vodních lagun. Pracovně, v Oseku, nazvaného Jadran 2019. Úkolem bylo prověření nasazení různých druhů čerpadel – Mobilní čerpací stanice – velkokapacitní, HPS Somati, PPS 12 a motorová kalová čerpadla. K dispozici byla dána vodní plocha určená ke kompletnímu vyčerpání z důvodu následné revitalizace v návaznosti na výlov ryb a vodních živočichů v souladu s platnými zákony (vyhláškami) o ochraně vodních organismů. Celá akce se podařila jen díky enormnímu nasazení všech zúčastněných jednotek, jejich techniky a mobilizaci lidských zdrojů. Je potřeba za zdárný průběh akce poděkovat těmto jednotkám:
  • JSDHO Osek n./B.
  • JSDHO Přerov I – město
  • HZS Olomouckého kraje – ÚO Přerov, ÚO Olomouc a ÚO Prostějov
  • HZS podniku SŽDC – JPO Přerov
  • Jednotkám dobrovolných hasičů z okrsku Přerov (místním částem města Přerova) a JSDHO Radslavice
    Akce byla ukončena v ranních hodinách 28.10. vyčerpáním stanoveného objemu vodní nádrže. Během čerpání došlo k nasazení nejenom čerpadel, ale i asistence při vytažení bagru pomocí navijáku, ke slovu se dostali i vysokotlaké pneumatické zvedací vaky na pozvednutí MČS a následné využití čerpadel PPS 12 a Heron při očistě nasazené techniky a provzdušňování kádí během výlovu. Za enormní nasazení si všichni zasahující hasiči zaslouží hluboké uznání!! Za výborný catering, připravený pro zasahující, děkujeme manželům Gondovým.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/jadran-2019/

Požár kamionu na D35

Dnes odpoledne jsme vyjížděli k požáru kamionu na D35. Jelikož se událost stala ve zúženém úseku dálnice, bylo pro jednotky velice komplikované se k místu dostat. Vyjeli jsme v počtu 1+5 vozidlem CAS K 25 T815.

Fotky zde.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozar-kamionu-na-d35/

DN motocyklu v Oldřichově

Včera odpoledne jsme zasahovali u dopravní nehody motocyklu se zraněním v Oldřichově. Po příjezdu na místo jsme pomohli ZZS s naložením zraněného na nosítka. Vyjeli jsme v počtu 1+3 vozidlem CAS K 25 T815 a 1+1 vozidlem DA Avia.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/dn-motocyklu-v-oldrichove/

Komín po zásahu bleskem

V neděli 28.7. po odpolední bouřce jsme byli povoláni k poškozenému komínu po zásahu bleskem. Odpadené cihly komínu poškodily střechu sousedního domu. Vyjeli jsme v počtu 1+5 vozidlem CAS K 25 T815.

Fotky zde.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/komin-po-zasahu-bleskem/