Dezinfekce rampy u školní jídelny

Od zítřejšího dne záčíná školní jídelna opět vařit pro občany z naší obce. Proto jsme dnes provedli dezinfekci rampy, kde bude probíhat výdej jídel.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/dezinfekce-rampy-u-skolni-jidelny/

Uzlovací soutěž 2020 ZRUŠNA!

 

 

 

plocha sptesar

Sbor dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou

! ZRUŠENO!

XIV. ročník uzlovací soutěže s názvem „ O pohár starosty SDH Osek n/B “

Uzlovačka se koná 21.3.2020 (sobota) v budově osecké sokolovny. Soutěží se ve dvou disciplínách. Uzlová štafeta na čas ( zkracovačka, lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka a úvaz na proudnici) a požární dvojboj. Družstvo musí mít pět členů. Samostatnou kategorií jsou jednotlivci. Obě disciplíny probíhají kvůli časové úspoře souběžně. Naší specialitkou je soutěž vedoucích kolektivů v uzlové štafetě, kdy musí vedoucí zvládnout správně uvázat všechny uzly. Pro první tři v každé kategorii budou připraveny věcné ceny. Diplom a malou pozornost obdrží každý. Startovné: Družstvo 50,- Jednotlivec 30,- Občerstvení zajištěno.

Časový harmonogram soutěže:

9:00 – 9:55  prezentace soutěžících družstev (mladší, starší, dorostenci, jednotlivci, vedoucí) – jednotlivci od 12 let

10:00           slavnostní nástup a zahájení soutěže

14:00 – 15:00  ukončení soutěže ( podle počtu soutěžních družstev)

Fotografie z loňského ročníku jsou umístěny na našich internetových stránkách www.sdhosek.cz

Výzbroj: na uzlovou štafetu dodá pořadatel, na dvojboj může být vlastní. POZOR – doporučujeme mít u dvojboje z bezpečnostních důvodů přilby !!!

 

Kontaktní informace:

Hlavní organizátor – Václav Hluší     608/ 085061

Nemusíte se hlásit předem. Požadavky na dřívější startovní místa vyřešíme na místě 🙂

Podrobnější informace

 

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozvanka-na-uzlovaci-soutez-2020/

Orkán Sabine

Včera pred 16.hod. jsme byli povoláni k utržené plechové střeše na místní líhni kuřat. Část této krytiny skončila na sousední zahradě a proto jsme ji uklidili, opravili a po příjezdu technického kontejneru, profesionální jednotky z Přerova, jsme tuto krytinu provizorně nastříleli zpět na místo. Vyjeli jsme v počtu 1+4 s vozem CAS K25 T 815.  Za tento zásah jsme dnes obrželi děkovný dopis od společnosti Integra.

Po návratu z události se Osekem prohnal další větrný poryv, a proto jsme zůstali v hasičské zbrojnici připraveni k dalšímu zásahu. Ten přišel záhy. Jednalo se o spadlý strom na komunikaci mezi Osekem a Veselíčkem. Odstraněn byl ve spolupráci s profesionální jednotkou z Lipníka n./B. Vyjeli jsme v počtu 1+5 s vozem CAS K25 T 815.

Fotky zde.

Místo události 1.

Místo události 2.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/orkan-sabine/

Ples 2020

Jak je již tradicí, i letos jsme zahajovali plesovou sezónu tradičním hasičkým plesem s kapelou ProfiL. Všem návštěvníkům děkujeme za projevenou přízeň.

Fotky zde.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/ples-2020/

Pozvánka na ples 2020

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozvanka-na-ples-2020/

VVH 2019

V neděli 5.1.2020 proběhla v hasičské zbrojnici Výroční valná hromada SDH Osek nad Bečvou. Se svými zprávami vystoupili představitelé sboru a seznámili členskou základnu s proběhlými událostmi za rok 2019 na poli zásahové, společensko-kulturní i sportovní činnosti. Součástí byla i neméně důležitá zpráva ekonomická a revizní. V družné atmosféře se následně diskutovalo až do pozdních hodin a při této příležitosti se zapila nedávno narozená dcera Vanesa jednoho z našich členů Michala Stavárka – gratulujeme :-). Poděkování patří i děvčatům ze Školní jídelny při ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou za skvělou stravu připravenou na odpolední část schůze.

Prezentace z VVH zde.

Fotky zde.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/vvh-2019/

PF2020

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pf2020/

Požár střechy ve Veselíčku

Dnes po obědě byl nahlášen požár střechy RD ve Veselíčku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo naštěstí jen k lehkému zahoření podbití střechy. Vyjeli jsme v počtu 1+4 vozidlem CAS K 25 T815.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozar-strechy-ve-veselicku/

Požár kravína ve Staměřicích

Včera jsme vyjížděli k nahlášenému požáru kravína ve staměřicích. Vyjeli jsme v počtu 1+4 vozidlem CAS K 25 T815.

Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozar-kravina-ve-stamericich/

Jadran 2019

   Ve dnech 23. – 25.10. a následně s přesahem do 28.10.2019 se uskutečnilo součinnostní cvičení ORP Přerov zaměřeného na protipovodňovou ochranu a následnou sanaci vodních lagun. Pracovně, v Oseku, nazvaného Jadran 2019. Úkolem bylo prověření nasazení různých druhů čerpadel – Mobilní čerpací stanice – velkokapacitní, HPS Somati, PPS 12 a motorová kalová čerpadla. K dispozici byla dána vodní plocha určená ke kompletnímu vyčerpání z důvodu následné revitalizace v návaznosti na výlov ryb a vodních živočichů v souladu s platnými zákony (vyhláškami) o ochraně vodních organismů. Celá akce se podařila jen díky enormnímu nasazení všech zúčastněných jednotek, jejich techniky a mobilizaci lidských zdrojů. Je potřeba za zdárný průběh akce poděkovat těmto jednotkám:
  • JSDHO Osek n./B.
  • JSDHO Přerov I – město
  • HZS Olomouckého kraje – ÚO Přerov, ÚO Olomouc a ÚO Prostějov
  • HZS podniku SŽDC – JPO Přerov
  • Jednotkám dobrovolných hasičů z okrsku Přerov (místním částem města Přerova) a JSDHO Radslavice
    Akce byla ukončena v ranních hodinách 28.10. vyčerpáním stanoveného objemu vodní nádrže. Během čerpání došlo k nasazení nejenom čerpadel, ale i asistence při vytažení bagru pomocí navijáku, ke slovu se dostali i vysokotlaké pneumatické zvedací vaky na pozvednutí MČS a následné využití čerpadel PPS 12 a Heron při očistě nasazené techniky a provzdušňování kádí během výlovu. Za enormní nasazení si všichni zasahující hasiči zaslouží hluboké uznání!! Za výborný catering, připravený pro zasahující, děkujeme manželům Gondovým.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/jadran-2019/