Zásahy 9.-12.2022

20.9. na žádost KOPIS jednotka vyjela k události záchrana osob – zasypané, zavalené v Oseku nad Bečvou. Jednotka přijela na místo zároveň s jednotkou HZS Lipník n/B, kde před příjezdem jednotek již plnila činnost PČR. Průzkumem bylo zjištěno částečný pád středy rodinného domu. Na místě se nacházely dělníci, kteří před události prováděli výměnu oken na budově. Před vstupem do budovy jednotka evakuovala osoby z místa události. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto o vyhledání a vyproštění 1 zraněné osoby, která se nacházela pod sutinami. Zraněné osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc za použití kyslíkové terapie. S pomocí jednotky HZS Lipník se podařilo osobu vyprostit ze sutin a transportovat před budovu, kde se již nacházela LZS. Během ošetření se jednotka podílela na spolupráci LZS a transportem do vrtulníku. Poté se místo zásahu vyznačilo vytyčovací páskou a vyčkalo se na příjezd statika. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde. Místo události.

23.9. jsme vyjeli k zabezpečení spadlé střechy z události dne 20.9.2022. Na místo se dostavila jednotka HZS Přerov s plošinou. Průzkumem bylo zjištěno, že je třeba zaplachtovat propadlou část střechy a zakrytí okenního otvoru pomocí plachty 3x2m. Pomocí lezecké techniky, plošiny a zakrývací plachty 12x10m došlo k zakrytí střechy. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde.

1.10. byl jednotce vyhlášen poplach k narušenému stromu na komunikaci k vodní nádrži Jadran. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o silně narušený strom činností bobra. Ve spolupráci s HZS Lipník provedeno pokácení.  Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

9.11. byla jednotka povolána k požáru rodinného domu v obci Jezernice.  Po dojezdu na místo zásahu, určeno VZ, že jednotka vytvoří další útočný proud do dvorního traktu budovy. Členové jednotky vystrojeni dýchací technikou následně hasili hospodářské přístavky hlavní části budovy. Po lokalizaci požáru se jednotka podílela na vyklízení slámy z hospodářské budovy jednoduchými hasebními prostředky (kopáče, vidle a lopaty), odstraňovala pomocí motorové pily a trhacích háků ohořelé trámy, asistovala při dohašování a vyklizené slámy. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+0. Fotky zde. Místo události.

13.11. byl jednotce vyhlášen poplach k doutnající kupě větví u Bečvy. Po příjezdu na místo jsme asistovali jednotce HZS Lipník, která již kropila ohniště. Naše jednotka pomohla s částečným rozhrabáním klestí.  Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-9-12-2022/

Zásahy 8.2022

2.8. Jednotka provedla odstranění vosího hnízda z obvodové části domu – osoba nahlášena jako alergická. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3.

3.8. Jednotka vyjela k požáru v garáži rodinného domu ve Veselíčku. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Místo události.

5.8.  vyjela jednotka  k rogalistovi, který se zachytil na drátech vysokého napětí. Po příjezdu na místo zásahu jsem pomáhali s poskytovaní první pomoci zraněnému, kterého si následně přebrala letecká záchranná služba. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

7.8. Jednotka vyjela k požáru bytového domu do Lipníka nad Bečvou. Po dojezdu VZ rozhodnuto, aby jednotka provedla odpojení budovy od elektřiny a zjistila stav ostatního připojení na energie. Následně dva členové, na pokyn VZ, prováděli na půdě průzkum a hledání skrytých ohnisek. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Místo události.

9.8. Jednotce vyhlášen poplach na požár v RD v obci Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum. VZ uloženo zavření přívodu plynu a elektriky do budovy a dále obsluha rozdělovače a útočného proudu. Průzkumem v domě bylo objeveno další ohnisko požáru v přízemí rodinného domu – v kuchyni za sporákem. Natažen 1 C52 proud od rozdělovače a v dýchací technice provedeno uhašení. V průběhu hašení v horním patře nasazen ventilátor do vstupních dveří a následně ventilátor z CAS Tatra do 1. patra rodinného domu k nucenému odvětrání budovy + nasvětlení místa zásahu v budově. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

9.8. Jednotce vyhlášen požár trávy ve Veselíčku. Po příjezdu na místo události se již požár nešířil. Prováděli jsme kropení požářiště dvěma proudy (1xC a 1xD). Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

9.,18.,26. a 30.8  V tyto dny jednotka vyjížděla k likvidaci vos a sršní. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB. Fotky zde.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-8-2022/

Zásahy 7.2022

3.7. Jednotka povolána k požáru pergoly v Lipníku nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

18.7. Jednotka vyjela k požáru kombajnu v Tupci. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3.  Fotky zde. Místo události.

24.7. Jednotce ohlášen požár pole u obce Buk. Po dojezdu na místo události se členové zapojili do manipulace s útočným proudem HZS Přerov a následně jeho úklidu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

Ani ne hodinu po návratu z Buku byl vyhlášen poplach k požáru lesa v k.ú. Veselíčko. Výjezd s vozidlem CAS K25 T 815 v počtu 1+5. Po dojezdu na místo události se jednotka zapojila do hašení vytvořením jednoho proudu D25. Následně prováděla rozkopání a prolévání jednotlivých částí požářiště. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravu vody z lomu Výkleky. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

25.7. Jednotce vyhlášen poplach k požáru ve Vojenském újezdu Libavá – Kozlov (nedaleko Staměřic). Po dojezdu na místo události VZ uloženo, aby jsme provedli rychlý požární útok na šířící se frontu požáru směrem k hřebeni kopce. Rozvinuli jsme dopravní vedení o 3 ks B75 a následně útočné proudy – C52 a D25 od rozdělovače. Dalšímu šíření požáru se nám podařilo zabránit. Následně jsme prováděli rozkopání a dohašení porostu za frontou požáru (pařezy, nízká kosodřevina a stromy – jehličnany). Cisterna sloužila jako zdroj tlakové vody a byli jsme doplňováni pomoci CAS. Ke zvýšení hasebního účinku jsme použili smáčedlo ve formě kartuší . Po uhašení přiděleného sektoru jsme se přesunuli do prostoru oplocenky (k proudům od cisterny HZS Olomouc) a prováděli hašení a likvidaci ohnisek v prostoru 1/2 oplocenky za pomocí proudu D25 a C52. Na rozhrabání opět použity motykosekery, krumpáče a kopáče. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravu vody z lomu Výkleky. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

30.7. Jednotce vyhlášen poplach na sraženou osobu v kolejišti v k.ú. Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo události proveden průzkum a zjištěno, že se jedná o zraněnou ženu zachycenou vlakem – v tu dobu v péči ZZS OLK. Po stabilizaci zraněné a jejím přeložení na vakuovou matraci byla transportována, ve spolupráci s kolegy z HZS SŽ Přerov a HZS Lipník, ze svažitého náspu do sanitního vozidla.. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

31.7. Na žádost občanů bytového domu v Oseku jsme vyjeli k likvidaci vosího hnízda. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o sršně, kteří si vytvořili hnízdo v EPS fasády obytného domu. Na likvidaci jsme použili hasící přístroj na vosy a sršně a následně jsme ještě vchod do hnízda posypali Biotollem. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+2. Fotky zde. Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-7-2022/

O pohár starosty obce Osek n/B 2022

V neděli 19.6. se u nás uskutečnil 23. ročník dětské pohárové soutěže. Celkem se zúčastnilo 33 družstev. Mezi mladšími se nejlépe dařilo Dřevohosticím a ve starších obsadily nejvyšší stupínek Partutovice. Gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za účast. Na závěr dne si požární útok střihlo narychlo poskládané družstvo našich mužů, kteří tímto oslavili narozeniny velitele naší jednotky. Ten následně skončil v kádi.

Výsledky zde.

Fotky zde.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/o-pohar-starosty-obce-osek-n-b-2022/

Zásahy 1.-6.2022

14.1. jsme byli povoláni ke srážce 2 nákladních vlaků ve stanici Prosenice. Po dojezdu na místo zásahu VZ určeno, že jednotka bude vyklízet a řezat kulatinu z vagónu, který byl vykolejený u poškozeného trakčního vedení. Následně prováděno vyčištění prostoru kolem trakčního vedení pro následnou demontáž a odtažení havarovaných vagónů pomocí vyprošťovacího tanku. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde. Místo události.

20.1. Jednotce nahlášen spadlý strom na drátech elektrického vedení. Výjezd na místo s vozidlem DA MAN. Po dojezdu na místo VZ rozhodnuto o povolání AP 27 z HZS Přerov. Následně rozhodnuto o následujícím postupu kácení: Povolán technik společnosti ČEZ, který zajistil vypnutí vedení, následně strom spadlý na vedení ořezán pomocí motorové pily STIHL MS 310 a připraven na uvázání navijáku. Pro tuto činnost povolána CAS K25 T 815. Po uvázání přes kladku strom odřezán a vytočen pryč od drátů a rozřezán. Dále rozhodnuto o pokácení i druhého narušeného smrku nakloněného nad dráty (opět pojištěno kácení stromu pomocí navijáku z CAS). Po likvidaci stromů pomocí AP provedena kontrola drátů technikem ČEZ (bez poškození) a obnovena elektrická energie. Následně se jednotky vrátily zpět na základnu.. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+1, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+2. Fotky zde. Místo události.

30.1. byla jednotka povolána do obce Radslavice k požáru RD. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+0. Fotky zde. Místo události.

31.1. byl jednotce nahlášen spadlý strom na cyklostezce směr Přerov. Jednotka po příjezdu provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o 3 vzrostlé stromy, které brání průjezdu a průchodu. Za použití MŘP byly stromy pořezány a odklizeny z komunikace. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

7.2. Na žádost KOPIS jednotka vyjela k uvolněným plechům na bytové jednotce v obci Osek nad Bečvou. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o uvolněnou krytinu (plechové tabule), které hrozí pádem. Členové jednotky se vybavili lezeckou technikou, vytvořili si lanové zábradlí a pomocí jištění provedli upevnění plechů vruty. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde. Místo události.

16.2. Jednotka byla povolána OPIS na žádost VZ k dovozu speciálního zařízení krtek  do areálu Přerovských strojíren. Po dojezdu proveden průzkum a následně nasazeno speciální vybavení – krtek na průtlak kanalizace na PE hadici – průměr D25 a krtek na izolovanou požární hadici C52. Oba prostředky sloužily k dopravě vody do kabelových kanálů, kde hořela krusta prachu, ke které se konvenčními prostředky nedalo dostat. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

13.3. Jednotce ohlášen, místním občanem, požár trávy za rodinným domem v lokalitě Hliník – k.ú. Osek nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

20.3. jsme vyjeli k požáru lesa na Kozlově. Za použití smáčedla jsme prováděli hašení hořících ploch a následné prohrabávání a prolévání doutnajících podrostů. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

21.3. Jednotce ohlášen požár tůjí v lokalitě Chabrov – k.ú. Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo prvotní zásah provedli místní občané pomocí ručního hasícího přístroje. Proveden průzkum, nasazeno vysokotlaké vedení a provedeno dohašení hořících tůjí a vrby, na kterou se požár přenesl. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

26.3. byla jednotka povolána k požáru materiálu v budově u nádraží Prosenice. Po djezdu na místo události zjištěno, že se jedná o zahoření odpadu ve skladovací budově. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2 Místo události.

12.4. Jednotka povolána k dopravní nehodě 5 nákladních automobilů na D1 směrem na Ostravu. Prováděla  zasypání uniklých provozních kapalin a ve spolupráci s jednotkou HZS Přerov a Lipník prováděla přečerpání nafty z nádrže nákladního automobilu a z další její záchyt do speciálních nádob. Následně se podílela na odpojování tahačů a odstraňování souprav z komunikace (ve spolupráci s firmou Spemax). Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

21.4. na žádost starosty obce vyjela jednotka k prodlaku kanalizace u RD. Pomocí hadice C a kanalizačního krtka provedla protlačení za využití tlakové vody. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2.

13.5. jednotka vyjela k výbuchu RD v Lipníku nad Bečvou. Po příjezdu na místo jsme po dohodě s VZ přistavili k oknu v 2.NP žebřík, aby jsme ve spolupráci s HZS Lipník provedli průzkum a dohašení případných ložisek požáru v 2.NP. Po dohašení a odvětrání budovy jsme se vrátili zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

21.6. po větrné noci jsme vyjeli k uvolněné střešní plechové krytině – římsy na RD v Oseku. Za pomoci nadstavovacího žebříku jsme se dostali k místu poškození. Provedli jsme narovnání plechu a přibití hřebíky zpět do dřevěných latí. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

24.6. Jednotce vyhlášen poplach na požár v bytovém domě v Lipníku nad Bečvou. Po dojezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o potraviny na plotně a prostor je zadýmen. Na místě HZS, které již provádělo nucené odvětrání bytu i domu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

27.6. Jednotce vyhlášen poplach k dopravní nehodě v k.ú. Buk. Po dojezdu na místo události, na pokyn VZ, členové jednotky provedli ošetření dvou osob z havarovaných vozidel. Následně spolupráce s příslušníky HZS Přerov při odstraňování poškozených částí vozidel z komunikace. Asistence při odtahování vozidel na obslužné komunikace, při nasazení zvedacích vaků a nakládání na vozidlo odtahové služby. Poté proveden závěrečný úklid silnice. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-1-6-2022/

Pozvánka na pohárovou soutěž 2022

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/pozvanka-na-poharovou-soutez-2022/

Uzlovací soutěž 2022 – ZRUŠENA

I letos je klasický termín uzlovací soutěže zrušen. O případném náhradním termínu budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/uzlovaci-soutez-2022-zrusena/

Zásahy 10.-12.2021

3.10. jsme byli povolání k požáru louky ve Veselíčku. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 4+1. Fotky zde. Místo události.

14.10. naše jednotka vyjela na požár chaty v lokalitě Ořechy v k.ú. Lipník nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 4+1. Fotky zde. Místo události.

19.10. byla jednotka povolána do obce Grymov k hořící kůlně se dřevem. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 5+1. Fotky zde. Místo události.

1.11. byl jednotce vyhlášen poplach k požáru materiálu na zahradě v k.ú. Veselíčko. Zahořelo uskladněné dřevo u komposteru. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 5+1. Fotky zde. Místo události.

8.11. byla naše jednotka v brzských ranních hodinách povolána k dopravní nehodě na komunikaci mezi obcemi Nové Dvory – Sušice (k.ú. Osek nad Bečvou). Po dojezdu na místo události se jednotka zapojila do vyprošťovacích prací. Pomáhala s ustavováním agregátu k hydraulickému rozpínáku a kleštím, asistovala při vyprošťování řidiče a transportu do sanitního vozu k ošetření. Provedli jsme zajištění vozidla proti požáru. S kolegy z HZS Lipník jsme následně vozidlo převrátili zpět na kola a za pomocí havarijního vozidla odtahové služby odstranili z pole. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 3+1. Fotky zde. Místo události.

13.11. jednotka vyjela na žádost starosty obce k monitoringu poškozených borovic na pozemku ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou. Po dojezdu zjištěno, že se jedná o 11 borovic (cca 33 let starých), které byly poškozeny větrnými poryvy a stářím (suché kmeny mechanicky poškozeny). Rozhodnuto VZ o řízeném pokácení stromů. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 6+1. Fotky zde. Místo události.

27.11. v brzských ranních hodinách byla jednotka povolána k dopravní nehodě (vyproštění zapadlých vozidel) v lokalitě Malé díly pod železnicí – k.ú. Osek nad Bečvou. CAS K25 T815 4×4 – 4+1. Fotky zde. Místo události.

27.11. odpoledne vyjela jednotka k zahoření na sloupu VN v lokalitě Rybník – k.ú. Osek nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 6+1. Fotky zde. Místo události.

3.12. Jednotka povolána k požáru stodoly do obce Sušice. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 3+1. Fotky zde. Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-10-12-2021/

Zásahy 7.-9.2021

5.7. jsme byli v brzkých ranních hodinách povoláni k požáru podkrovního bytu vTrnávce. Fotky. Místo události.

13.7. byl nahlášen požár rekonstruované střechy v Lipníku. Požár byl zlikvidován ještě před příjezdem první jednotky.  Místo události.

29.7. jsme pátrali po utonulém na Oseckém Jadranu. To se však povedlo až potápěčům ve večerních hodinách. Fotky. Místo události.

6.8. jsme na žádost operačního prováděli protlak kanalizace v chatové oblasti v Hranicích. Fotky. Místo události.

24.9. byla nahlášena DN autobusu a OA se zraněním. Ve výsledku se naštěstí jednalo o nehodu dodávky a OA. Po příjezdu na místo jsme poskytli předlékařskou první pomoc jedné osobě a zajistily vozidla proti požáru. Fotky. Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-7-9-2021/

Zásahy 4.-6.2021

6.4. jsme byli požádáni obcí Oldřichov o zajištění utržené střechy na budově OÚ. Fotky. Místo události.

9.5. jsme vyjeli k požáru pračky v Oldřichově. Došlo k silnému zakouření budovy. Fotky. Místo události.

27.5. došlo k menšímu požáru kůlny  v lipníku nad Bečvou. Fotky. Místo události.

27.-29.6. jsme se vydali s jednotkami z Olomouckého kraje na pomoc obcím zasažených ničivým tornádem z 24.6. Konkrétně náš kraj se vydal do Moravské Nové Vsi, kde bylo našim hlavním úkolem ve spolupráci s HZSOLK zabezpečit budovu Obecního úřadu. Po té jsme se věnovali menším odklízecím pracem. Fotky. Místo události.

Permanent link to this article: https://sdhosek.cz/zasahy-4-6-2021/