Průtlak kanalizace 30.9.

Jednotka SDH Osek nad Bečvou vyjela 30.9., na žádost místostarosty obce, k průtlaku kanalizace u RD v Osek nad Bečvou.  Po dojezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o ucpanou přípojku kanalizace od RD k centrální sběrné kanalizaci obce. Průtlak prováděn pomocí zařízení krtek D25 a C52. Kanalizační přípojku se podařilo protlačit až ze strany obecní kanalizace, kdy člen JSDHO v brodivých kalhotech prováděl instalaci krtku D25 z centrální sběrné kanalizace. Výjezd s vozidlem CAS K 25 T 815 v počtu 1+1.

Přímý odkaz na tento článek: https://sdhosek.cz/prutlak-kanalizace-30-9/