Zásahy 7.2022

3.7. Jednotka povolána k požáru pergoly v Lipníku nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

18.7. Jednotka vyjela k požáru kombajnu v Tupci. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3.  Fotky zde. Místo události.

24.7. Jednotce ohlášen požár pole u obce Buk. Po dojezdu na místo události se členové zapojili do manipulace s útočným proudem HZS Přerov a následně jeho úklidu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

Ani ne hodinu po návratu z Buku byl vyhlášen poplach k požáru lesa v k.ú. Veselíčko. Výjezd s vozidlem CAS K25 T 815 v počtu 1+5. Po dojezdu na místo události se jednotka zapojila do hašení vytvořením jednoho proudu D25. Následně prováděla rozkopání a prolévání jednotlivých částí požářiště. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravu vody z lomu Výkleky. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

25.7. Jednotce vyhlášen poplach k požáru ve Vojenském újezdu Libavá – Kozlov (nedaleko Staměřic). Po dojezdu na místo události VZ uloženo, aby jsme provedli rychlý požární útok na šířící se frontu požáru směrem k hřebeni kopce. Rozvinuli jsme dopravní vedení o 3 ks B75 a následně útočné proudy – C52 a D25 od rozdělovače. Dalšímu šíření požáru se nám podařilo zabránit. Následně jsme prováděli rozkopání a dohašení porostu za frontou požáru (pařezy, nízká kosodřevina a stromy – jehličnany). Cisterna sloužila jako zdroj tlakové vody a byli jsme doplňováni pomoci CAS. Ke zvýšení hasebního účinku jsme použili smáčedlo ve formě kartuší . Po uhašení přiděleného sektoru jsme se přesunuli do prostoru oplocenky (k proudům od cisterny HZS Olomouc) a prováděli hašení a likvidaci ohnisek v prostoru 1/2 oplocenky za pomocí proudu D25 a C52. Na rozhrabání opět použity motykosekery, krumpáče a kopáče. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravu vody z lomu Výkleky. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

30.7. Jednotce vyhlášen poplach na sraženou osobu v kolejišti v k.ú. Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo události proveden průzkum a zjištěno, že se jedná o zraněnou ženu zachycenou vlakem – v tu dobu v péči ZZS OLK. Po stabilizaci zraněné a jejím přeložení na vakuovou matraci byla transportována, ve spolupráci s kolegy z HZS SŽ Přerov a HZS Lipník, ze svažitého náspu do sanitního vozidla.. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

31.7. Na žádost občanů bytového domu v Oseku jsme vyjeli k likvidaci vosího hnízda. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o sršně, kteří si vytvořili hnízdo v EPS fasády obytného domu. Na likvidaci jsme použili hasící přístroj na vosy a sršně a následně jsme ještě vchod do hnízda posypali Biotollem. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+2. Fotky zde. Místo události.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/zasahy-7-2022/

O pohár starosty obce Osek n/B 2022

V neděli 19.6. se u nás uskutečnil 23. ročník dětské pohárové soutěže. Celkem se zúčastnilo 33 družstev. Mezi mladšími se nejlépe dařilo Dřevohosticím a ve starších obsadily nejvyšší stupínek Partutovice. Gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za účast. Na závěr dne si požární útok střihlo narychlo poskládané družstvo našich mužů, kteří tímto oslavili narozeniny velitele naší jednotky. Ten následně skončil v kádi.

Výsledky zde.

Fotky zde.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/o-pohar-starosty-obce-osek-n-b-2022/

Zásahy 1.-6.2022

14.1. jsme byli povoláni ke srážce 2 nákladních vlaků ve stanici Prosenice. Po dojezdu na místo zásahu VZ určeno, že jednotka bude vyklízet a řezat kulatinu z vagónu, který byl vykolejený u poškozeného trakčního vedení. Následně prováděno vyčištění prostoru kolem trakčního vedení pro následnou demontáž a odtažení havarovaných vagónů pomocí vyprošťovacího tanku. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde. Místo události.

20.1. Jednotce nahlášen spadlý strom na drátech elektrického vedení. Výjezd na místo s vozidlem DA MAN. Po dojezdu na místo VZ rozhodnuto o povolání AP 27 z HZS Přerov. Následně rozhodnuto o následujícím postupu kácení: Povolán technik společnosti ČEZ, který zajistil vypnutí vedení, následně strom spadlý na vedení ořezán pomocí motorové pily STIHL MS 310 a připraven na uvázání navijáku. Pro tuto činnost povolána CAS K25 T 815. Po uvázání přes kladku strom odřezán a vytočen pryč od drátů a rozřezán. Dále rozhodnuto o pokácení i druhého narušeného smrku nakloněného nad dráty (opět pojištěno kácení stromu pomocí navijáku z CAS). Po likvidaci stromů pomocí AP provedena kontrola drátů technikem ČEZ (bez poškození) a obnovena elektrická energie. Následně se jednotky vrátily zpět na základnu.. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+1, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+2. Fotky zde. Místo události.

30.1. byla jednotka povolána do obce Radslavice k požáru RD. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+0. Fotky zde. Místo události.

31.1. byl jednotce nahlášen spadlý strom na cyklostezce směr Přerov. Jednotka po příjezdu provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o 3 vzrostlé stromy, které brání průjezdu a průchodu. Za použití MŘP byly stromy pořezány a odklizeny z komunikace. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

7.2. Na žádost KOPIS jednotka vyjela k uvolněným plechům na bytové jednotce v obci Osek nad Bečvou. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o uvolněnou krytinu (plechové tabule), které hrozí pádem. Členové jednotky se vybavili lezeckou technikou, vytvořili si lanové zábradlí a pomocí jištění provedli upevnění plechů vruty. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde. Místo události.

16.2. Jednotka byla povolána OPIS na žádost VZ k dovozu speciálního zařízení krtek  do areálu Přerovských strojíren. Po dojezdu proveden průzkum a následně nasazeno speciální vybavení – krtek na průtlak kanalizace na PE hadici – průměr D25 a krtek na izolovanou požární hadici C52. Oba prostředky sloužily k dopravě vody do kabelových kanálů, kde hořela krusta prachu, ke které se konvenčními prostředky nedalo dostat. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

13.3. Jednotce ohlášen, místním občanem, požár trávy za rodinným domem v lokalitě Hliník – k.ú. Osek nad Bečvou. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

20.3. jsme vyjeli k požáru lesa na Kozlově. Za použití smáčedla jsme prováděli hašení hořících ploch a následné prohrabávání a prolévání doutnajících podrostů. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

21.3. Jednotce ohlášen požár tůjí v lokalitě Chabrov – k.ú. Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo prvotní zásah provedli místní občané pomocí ručního hasícího přístroje. Proveden průzkum, nasazeno vysokotlaké vedení a provedeno dohašení hořících tůjí a vrby, na kterou se požár přenesl. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

26.3. byla jednotka povolána k požáru materiálu v budově u nádraží Prosenice. Po djezdu na místo události zjištěno, že se jedná o zahoření odpadu ve skladovací budově. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2 Místo události.

12.4. Jednotka povolána k dopravní nehodě 5 nákladních automobilů na D1 směrem na Ostravu. Prováděla  zasypání uniklých provozních kapalin a ve spolupráci s jednotkou HZS Přerov a Lipník prováděla přečerpání nafty z nádrže nákladního automobilu a z další její záchyt do speciálních nádob. Následně se podílela na odpojování tahačů a odstraňování souprav z komunikace (ve spolupráci s firmou Spemax). Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

21.4. na žádost starosty obce vyjela jednotka k prodlaku kanalizace u RD. Pomocí hadice C a kanalizačního krtka provedla protlačení za využití tlakové vody. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2.

13.5. jednotka vyjela k výbuchu RD v Lipníku nad Bečvou. Po příjezdu na místo jsme po dohodě s VZ přistavili k oknu v 2.NP žebřík, aby jsme ve spolupráci s HZS Lipník provedli průzkum a dohašení případných ložisek požáru v 2.NP. Po dohašení a odvětrání budovy jsme se vrátili zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Fotky zde. Místo události.

21.6. po větrné noci jsme vyjeli k uvolněné střešní plechové krytině – římsy na RD v Oseku. Za pomoci nadstavovacího žebříku jsme se dostali k místu poškození. Provedli jsme narovnání plechu a přibití hřebíky zpět do dřevěných latí. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+1. Fotky zde. Místo události.

24.6. Jednotce vyhlášen poplach na požár v bytovém domě v Lipníku nad Bečvou. Po dojezdu na místo zásahu zjištěno, že se jedná o potraviny na plotně a prostor je zadýmen. Na místě HZS, které již provádělo nucené odvětrání bytu i domu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

27.6. Jednotce vyhlášen poplach k dopravní nehodě v k.ú. Buk. Po dojezdu na místo události, na pokyn VZ, členové jednotky provedli ošetření dvou osob z havarovaných vozidel. Následně spolupráce s příslušníky HZS Přerov při odstraňování poškozených částí vozidel z komunikace. Asistence při odtahování vozidel na obslužné komunikace, při nasazení zvedacích vaků a nakládání na vozidlo odtahové služby. Poté proveden závěrečný úklid silnice. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/zasahy-1-6-2022/

Pozvánka na pohárovou soutěž 2022

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/pozvanka-na-poharovou-soutez-2022/

Uzlovací soutěž 2022 – ZRUŠENA

I letos je klasický termín uzlovací soutěže zrušen. O případném náhradním termínu budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/uzlovaci-soutez-2022-zrusena/