PF2020

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/pf2020/

Požár střechy ve Veselíčku

Dnes po obědě byl nahlášen požár střechy RD ve Veselíčku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo naštěstí jen k lehkému zahoření podbití střechy. Vyjeli jsme v počtu 1+4 vozidlem CAS K 25 T815.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/pozar-strechy-ve-veselicku/

Požár kravína ve Staměřicích

Včera jsme vyjížděli k nahlášenému požáru kravína ve staměřicích. Vyjeli jsme v počtu 1+4 vozidlem CAS K 25 T815.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/pozar-kravina-ve-stamericich/

Jadran 2019

   Ve dnech 23. – 25.10. a následně s přesahem do 28.10.2019 se uskutečnilo součinnostní cvičení ORP Přerov zaměřeného na protipovodňovou ochranu a následnou sanaci vodních lagun. Pracovně, v Oseku, nazvaného Jadran 2019. Úkolem bylo prověření nasazení různých druhů čerpadel – Mobilní čerpací stanice – velkokapacitní, HPS Somati, PPS 12 a motorová kalová čerpadla. K dispozici byla dána vodní plocha určená ke kompletnímu vyčerpání z důvodu následné revitalizace v návaznosti na výlov ryb a vodních živočichů v souladu s platnými zákony (vyhláškami) o ochraně vodních organismů. Celá akce se podařila jen díky enormnímu nasazení všech zúčastněných jednotek, jejich techniky a mobilizaci lidských zdrojů. Je potřeba za zdárný průběh akce poděkovat těmto jednotkám:
  • JSDHO Osek n./B.
  • JSDHO Přerov I – město
  • HZS Olomouckého kraje – ÚO Přerov, ÚO Olomouc a ÚO Prostějov
  • HZS podniku SŽDC – JPO Přerov
  • Jednotkám dobrovolných hasičů z okrsku Přerov (místním částem města Přerova) a JSDHO Radslavice
    Akce byla ukončena v ranních hodinách 28.10. vyčerpáním stanoveného objemu vodní nádrže. Během čerpání došlo k nasazení nejenom čerpadel, ale i asistence při vytažení bagru pomocí navijáku, ke slovu se dostali i vysokotlaké pneumatické zvedací vaky na pozvednutí MČS a následné využití čerpadel PPS 12 a Heron při očistě nasazené techniky a provzdušňování kádí během výlovu. Za enormní nasazení si všichni zasahující hasiči zaslouží hluboké uznání!! Za výborný catering, připravený pro zasahující, děkujeme manželům Gondovým.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/jadran-2019/

Požár kamionu na D35

Dnes odpoledne jsme vyjížděli k požáru kamionu na D35. Jelikož se událost stala ve zúženém úseku dálnice, bylo pro jednotky velice komplikované se k místu dostat. Vyjeli jsme v počtu 1+5 vozidlem CAS K 25 T815.

Fotky zde.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/pozar-kamionu-na-d35/

DN motocyklu v Oldřichově

Včera odpoledne jsme zasahovali u dopravní nehody motocyklu se zraněním v Oldřichově. Po příjezdu na místo jsme pomohli ZZS s naložením zraněného na nosítka. Vyjeli jsme v počtu 1+3 vozidlem CAS K 25 T815 a 1+1 vozidlem DA Avia.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/dn-motocyklu-v-oldrichove/

Komín po zásahu bleskem

V neděli 28.7. po odpolední bouřce jsme byli povoláni k poškozenému komínu po zásahu bleskem. Odpadené cihly komínu poškodily střechu sousedního domu. Vyjeli jsme v počtu 1+5 vozidlem CAS K 25 T815.

Fotky zde.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/komin-po-zasahu-bleskem/

Požár kombajnu v Jezernici

V úterý 23.7. jsme zasahovali u požáru kombajnu a pole v Jezernici. Rychlou reakcí majitele pole, který hořící kombajn oboral se podařilo uchránít velikou část nesklizeného obilí. Vyjeli jsme v počtu 1+3 vozidlem CAS K 25 T815.

Fotky zde.

Místo události. 

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/pozar-kombajnu-v-jezernici/

Pořár lesa ve Veselíčku

Včera odpoledne byl nahlášen požár lesa ve Veselíčku, který byl naštěstí rychlel lokalizován a i za silného větru se nerozšířil do širšího okolí.  Vyjeli jsme v počtu 1+5 vozidlem CAS K 25 T815 a 1+1 DA Avia.

Fotky zde.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/porar-lesa-ve-veselicku/

DN traktoru

V pondělí 1.7. jsme vyjížděli k DN traktoru mezi Osekem a Lipníkem. Při najíždění traktoru na hlavní komunikaci se vlivem vlhké trávy sklouzlo jedno kolo vlečky do příkopu. Zemědělci traktor vyprostili svépomocí, takže jsme pouze asistovali HZS ze stanice Lipník při koordinaci dopravy. Vyjeli jsme v počtu 1+5 vozidlem CAS K 25 T815.

Fotky zde.

Místo události.

Permanent link to this article: http://sdhosek.cz/dn-traktoru/