Zásahy 1.-4.2023

9.2. byla jednotka povolána k požáru kotle v rodinném domě v obci Radslavice. Po dojezdu na místo zásahu jednotka zůstala v záloze na místě události a následně VZ poslána zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Místo události.

24.3. naše jednotka vyjela k požáru rodinného domu na ul. Mlýnecká v k.ú. Lipník nad Bečvou. Po dojezdu na místo se členové jednotky zapojili do hašení střechy po obvodu rodinného domu. Docházelo k prohoření z krokve na pozednici a podhled bylo nutno rozebrat pro dohašení skrytých ohnisek po celé pravé délce domu. Vozidlem CAS K25 jsme zajišťovali dodávku vody do zasahujících cisterne JSDH Lipník nad Bečvou a HZS Lipník nad Bečvou. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4, DA MAN 1+1. Fotky zde. Místo události.

29.4. Jednotka vyjela k požáru stodoly s garáží v k.ú. Osek nad Bečvou . Požár zpozorován vizuálně (přítomnými hasiči v blízké Sokolovně a v budově hasičské zbrojnice). Při dojezdu na místo zásahu byl prostor garáže se zaparkovaným osobním automobilem v plamenech (ty se rozšiřovaly na podhled střechy a půdu s uskladněným senem). VZ nařízeno vytvoření dopravního vedení a v počátku 2x C52 proudů (později vytvořen ještě proud třetí) k likvidaci požáru garáže a ochlazení tlakových nádob a kanystrů s naftou a olejem. Druhý proud bránil rozšíření ohně do půdních prostor (zároveň ochrana proti rozšíření požáru na okolní nemovitosti). Po příjezdu následně ošetřen majitel a jeho spolupracovník pomocí sady první pomoci proti popáleninám – Water Jel (popáleniny rukou a nohy). Po příjezdu HZS Lipník n./B. a HZS Přerov předáno velení zásahu veliteli HZS Přerov. Jednotka dále vybudovala dopravní vedení od hydrantu u Sokolovny. Členové jednotky se následně podíleli na vynešení tlakových nádob, jejich ochlazování a dále – na rozebírání konstrukce střechy, vyklízení sena z půdy a likvidaci požáru. Na nucené odvětrání použit přetlakový ventilátor Papin. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+13. Fotky zde. Místo události.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/zasahy-1-4-2023/

Osecká uzlovačka 2023

Dnes proběhl v osecké sokolovně XIV. ročník soutěže v hasičském dvojboji pod názvem: “Osecká uzlovačka”. Po tříleté Covidové pauze se k nám sjelo celkem 70 závodníků a závodili v kategoriích mladší žáci, starší žáci, dorostenci – jednotlivci a nejzdatnější vedoucí kolektivů. Jen krátce k výsledkům. Letos všechny kategorie ovládly domácí družstva a jednotlivci z Oseka nad Bečvou. I jako nejzdatnější vedoucí se ukázala domácí Adéla Janků. Všem účastníkům patří velké poděkování za skvělé sportovní výkony a těšíme se za rok u ročníku s pořadovým číslem 15. Na tuto soutěž byly použity finanční prostředky získané z dotace Olomouckého kraje. Za jejich přidělení patří poděkování Olomouckému kraji.

Výsledky zde.

Fotky zde.

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/osecka-uzlovacka-2023/

Pozvánka na uzlovací soutěž 2023

 

 

 

tesarplocha sp

Sbor dobrovolných hasičů obce Osek nad Bečvou

 si Vás dovoluje pozvat na

XIII. ročník uzlovací soutěže s názvem „ O pohár starosty SDH Osek n/B “

Uzlovačka se koná 18.3.2023 (sobota) v budově osecké sokolovny. Soutěží se ve dvou disciplínách. Uzlová štafeta na čas ( zkracovačka, lodní uzel, tesařský uzel, plochá spojka a úvaz na proudnici) a požární dvojboj. Družstvo musí mít pět členů. Samostatnou kategorií jsou jednotlivci. Obě disciplíny probíhají kvůli časové úspoře souběžně. Naší specialitkou je soutěž vedoucích kolektivů v uzlové štafetě, kdy musí vedoucí zvládnout správně uvázat všechny uzly. Pro první tři v každé kategorii budou připraveny věcné ceny. Diplom a malou pozornost obdrží každý. Startovné: Družstvo 50,- Jednotlivec 30,- Občerstvení zajištěno.

Časový harmonogram soutěže:

9:00 – 9:55  prezentace soutěžících družstev (mladší, starší, dorostenci, jednotlivci, vedoucí) – jednotlivci od 12 let

10:00           slavnostní nástup a zahájení soutěže

14:00 – 15:00  ukončení soutěže ( podle počtu soutěžních družstev)

Fotografie z loňského ročníku jsou umístěny na našich internetových stránkách www.sdhosek.cz

Výzbroj: na uzlovou štafetu dodá pořadatel, na dvojboj může být vlastní. POZOR – doporučujeme mít u dvojboje z bezpečnostních důvodů přilby !!!

 

Kontaktní informace:

Hlavní organizátor – Václav Hluší     608/ 085061

Nemusíte se hlásit předem. Požadavky na dřívější startovní místa vyřešíme na místě 🙂

Na akci se finančně spolupodílí Olomoucký kraj.

Podrobnější informace.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/pozvanka-na-uzlovaci-soutez-2023/

Zásahy 9.-12.2022

20.9. na žádost KOPIS jednotka vyjela k události záchrana osob – zasypané, zavalené v Oseku nad Bečvou. Jednotka přijela na místo zároveň s jednotkou HZS Lipník n/B, kde před příjezdem jednotek již plnila činnost PČR. Průzkumem bylo zjištěno částečný pád středy rodinného domu. Na místě se nacházely dělníci, kteří před události prováděli výměnu oken na budově. Před vstupem do budovy jednotka evakuovala osoby z místa události. Velitelem zásahu bylo rozhodnuto o vyhledání a vyproštění 1 zraněné osoby, která se nacházela pod sutinami. Zraněné osobě jsme poskytli předlékařskou pomoc za použití kyslíkové terapie. S pomocí jednotky HZS Lipník se podařilo osobu vyprostit ze sutin a transportovat před budovu, kde se již nacházela LZS. Během ošetření se jednotka podílela na spolupráci LZS a transportem do vrtulníku. Poté se místo zásahu vyznačilo vytyčovací páskou a vyčkalo se na příjezd statika. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde. Místo události.

23.9. jsme vyjeli k zabezpečení spadlé střechy z události dne 20.9.2022. Na místo se dostavila jednotka HZS Přerov s plošinou. Průzkumem bylo zjištěno, že je třeba zaplachtovat propadlou část střechy a zakrytí okenního otvoru pomocí plachty 3x2m. Pomocí lezecké techniky, plošiny a zakrývací plachty 12x10m došlo k zakrytí střechy. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3. Fotky zde.

1.10. byl jednotce vyhlášen poplach k narušenému stromu na komunikaci k vodní nádrži Jadran. Průzkumem zjištěno, že se jednalo o silně narušený strom činností bobra. Ve spolupráci s HZS Lipník provedeno pokácení.  Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Fotky zde. Místo události.

9.11. byla jednotka povolána k požáru rodinného domu v obci Jezernice.  Po dojezdu na místo zásahu, určeno VZ, že jednotka vytvoří další útočný proud do dvorního traktu budovy. Členové jednotky vystrojeni dýchací technikou následně hasili hospodářské přístavky hlavní části budovy. Po lokalizaci požáru se jednotka podílela na vyklízení slámy z hospodářské budovy jednoduchými hasebními prostředky (kopáče, vidle a lopaty), odstraňovala pomocí motorové pily a trhacích háků ohořelé trámy, asistovala při dohašování a vyklizené slámy. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5, DA MAN TGL 4×2 BB – 1+0. Fotky zde. Místo události.

13.11. byl jednotce vyhlášen poplach k doutnající kupě větví u Bečvy. Po příjezdu na místo jsme asistovali jednotce HZS Lipník, která již kropila ohniště. Naše jednotka pomohla s částečným rozhrabáním klestí.  Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/zasahy-9-12-2022/

Zásahy 8.2022

2.8. Jednotka provedla odstranění vosího hnízda z obvodové části domu – osoba nahlášena jako alergická. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB – 1+3.

3.8. Jednotka vyjela k požáru v garáži rodinného domu ve Veselíčku. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+2. Místo události.

5.8.  vyjela jednotka  k rogalistovi, který se zachytil na drátech vysokého napětí. Po příjezdu na místo zásahu jsem pomáhali s poskytovaní první pomoci zraněnému, kterého si následně přebrala letecká záchranná služba. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+4. Fotky zde. Místo události.

7.8. Jednotka vyjela k požáru bytového domu do Lipníka nad Bečvou. Po dojezdu VZ rozhodnuto, aby jednotka provedla odpojení budovy od elektřiny a zjistila stav ostatního připojení na energie. Následně dva členové, na pokyn VZ, prováděli na půdě průzkum a hledání skrytých ohnisek. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+3. Místo události.

9.8. Jednotce vyhlášen poplach na požár v RD v obci Osek nad Bečvou. Po dojezdu na místo zásahu jednotka provedla průzkum. VZ uloženo zavření přívodu plynu a elektriky do budovy a dále obsluha rozdělovače a útočného proudu. Průzkumem v domě bylo objeveno další ohnisko požáru v přízemí rodinného domu – v kuchyni za sporákem. Natažen 1 C52 proud od rozdělovače a v dýchací technice provedeno uhašení. V průběhu hašení v horním patře nasazen ventilátor do vstupních dveří a následně ventilátor z CAS Tatra do 1. patra rodinného domu k nucenému odvětrání budovy + nasvětlení místa zásahu v budově. Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

9.8. Jednotce vyhlášen požár trávy ve Veselíčku. Po příjezdu na místo události se již požár nešířil. Prováděli jsme kropení požářiště dvěma proudy (1xC a 1xD). Technika: CAS K25 T815 4×4 – 1+5. Fotky zde. Místo události.

9.,18.,26. a 30.8  V tyto dny jednotka vyjížděla k likvidaci vos a sršní. Technika: DA MAN TGL 4×2 BB. Fotky zde.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/zasahy-8-2022/