Historie SDH

HISTORIE SDH

Datum oficiálního založení Sboru dobrovolných hasičů v Oseku nad Bečvou je 3. prosinec 1905. Podmětem k tomuto kroku byl požár stodoly u domu č.p. 14 dne 1. září téhož roku. Prvního požáru se sbor zúčastnil v Lipníku nad Bečvou. Sbor byl na tehdejší dobu velmi slušně vybaven potřebnou výzbrojí a výstrojí. Žil velmi aktivním společenským životem a členové byli nesmírně pro hasičskou věc zapáleni.

1918 – 1945

V roce 1933 byla od firmy Hrček-Neugebauer zakoupena dvoukolová motorová stříkačka. Spolkový život byl velmi pestrý. Zlom přišel za okupace nacistickými vojsky. V tomto období byla činnost sboru zaměřena pouze na konání hlídek a pohotovost v případě požáru. Sbor byl po finanční stránce vyčerpán a byla udělána veřejná sbírka na účely hasičů kdy bylo vybráno 15.912 Kč,což byla v té době poměrně vysoká částka.

1946 – 1960

Sbor zažívá krizi ohledně členské základny. Aktivně pracuje pouze 19 lidí. Ze staré zbrojnice byl přestavěn roku 1957 hasičský dům. Sbor se na přelomu 1957-58 začal omlazovat. V roce 1960 dostal sbor nový agregát,z čehož měli všichni členové velkou radost.

1961 – 1980

V roce 1962 sbor obdržel první vozidlo typu Praga RN. Byla dostavěna věž na sušení hadic a na velmi slušné úrovni bylo výzbrojní a výstrojní vybavení jednotky. V roce 1980 došlo ke zlomovému momentu. Byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice. Plánovali se dvě přízemní garáže pro hasičské vozy a agregáty a v dalších podlažích klubovny a sklady. Stavbu si prováděli hasiči sami svépomocí.

1981 – 1990

V roce 1982 byla hasičárna dobudována , vznikl tak velice důstojný stánek pro činnost dobrovolných hasičů. V říjnu 1982 byla zakoupena CAS 25-Š 706 RTHP a v roce 1983 DA 12-A 30. Obě vozidla u SDH slouží dodnes. Po celá osmdesátá léta sbor vyvíjel aktivní činnost při zásazích,které se stávali stále složitější.Na vysoké úrovni byla i práce s mládeží.

1991 – 2006

Zásahová jednotka se dostává do zařazení JPO III. Práce hasičů se dostává do zcela jiných sfér. Vysoce kladně je hodnocena práce s mladými hasiči, kdy nám dělají velkou radost a rozšiřují sbírku trofejí.V roce 2005 byla zahájena činnost soutěžního družstva žen. V červnu téhož roku jsem velice důstojně oslavili výročí 100 let založení sboru. Starostou sboru je v současné době br. Hluší Václav, místostarosta br. Václavík Antonín a velitelem zásahové jednotky br. Buryánek Radek.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/historie-sdh/