Jadran 2019

   Ve dnech 23. – 25.10. a následně s přesahem do 28.10.2019 se uskutečnilo součinnostní cvičení ORP Přerov zaměřeného na protipovodňovou ochranu a následnou sanaci vodních lagun. Pracovně, v Oseku, nazvaného Jadran 2019. Úkolem bylo prověření nasazení různých druhů čerpadel – Mobilní čerpací stanice – velkokapacitní, HPS Somati, PPS 12 a motorová kalová čerpadla. K dispozici byla dána vodní plocha určená ke kompletnímu vyčerpání z důvodu následné revitalizace v návaznosti na výlov ryb a vodních živočichů v souladu s platnými zákony (vyhláškami) o ochraně vodních organismů. Celá akce se podařila jen díky enormnímu nasazení všech zúčastněných jednotek, jejich techniky a mobilizaci lidských zdrojů. Je potřeba za zdárný průběh akce poděkovat těmto jednotkám:
  • JSDHO Osek n./B.
  • JSDHO Přerov I – město
  • HZS Olomouckého kraje – ÚO Přerov, ÚO Olomouc a ÚO Prostějov
  • HZS podniku SŽDC – JPO Přerov
  • Jednotkám dobrovolných hasičů z okrsku Přerov (místním částem města Přerova) a JSDHO Radslavice
    Akce byla ukončena v ranních hodinách 28.10. vyčerpáním stanoveného objemu vodní nádrže. Během čerpání došlo k nasazení nejenom čerpadel, ale i asistence při vytažení bagru pomocí navijáku, ke slovu se dostali i vysokotlaké pneumatické zvedací vaky na pozvednutí MČS a následné využití čerpadel PPS 12 a Heron při očistě nasazené techniky a provzdušňování kádí během výlovu. Za enormní nasazení si všichni zasahující hasiči zaslouží hluboké uznání!! Za výborný catering, připravený pro zasahující, děkujeme manželům Gondovým.

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/jadran-2019/