František Hrabal

Včera nás navždy opustil v nedožitých 99 letech pan František Hrabal. Pan Hrabal byl členem Sboru dobrovolných hasičů v Oseku nad Bečvou od roku 1959 a zastával řadu významných funkcí,včetně starosty (tehdy předsedy) sboru. Jeho významná pozice, kterou odpovědně po dlouhá léta zastával, byla funkce tzv. garážmistra sboru. Za svou dlouholetou a obětavou činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními mezi nimiž nechybí Řád sv. Floriána a titul Zasloužilý hasič. V jeho osobě odchází velká postava sboru a taktéž nejstarší hasič Olomouckého kraje a obce Osek nad Bečvou. Čest jeho památce!

Přímý odkaz na tento článek: http://sdhosek.cz/frantisek-hrabal/